Urologie


Urologická ambulance poskytuje základní urologickou péči a dlouhodobé sledování pro urologicky nemocné pacienty. 

Standardem je i ultrazvuková diagnostika.