Ceník

Proktologie

Barronova ligatura hemoroidů s koagulací infračerveným světlem

500 Kč/1x

Koagulace hemoroidů infračerveným světlem

1 500 Kč/3x

Chirurgie

Polymerová fixace dolní končetiny
(Combi-cast)

800 Kč

Polymerová fixace dolní končetiny 

(Soft-cast)

500 Kč

Podvaz varikózní spojky a flebektomie

400 Kč

Opis zdravotní dokumentace

100 Kč

Lékařský posudek pro pojišťovnu

300 Kč

Radiofrekvenční ablace metliček přístrojem VIRIDEX

impulz / 2 Kč